RegulaminInformacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.aquatex.pl obsługiwany jest przez Aquatex Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS0000679577, o numerze NIP 7123340553, o numerze REGON 367338513. Na potrzeby niniejszego regulaminu sklep internetowy aquatex.pl zwany jest dalej Sklepem, a podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna rejestrująca się i dokonująca zakupów w sklepie internetowym Klientem.

Ochrona danych osobowych
 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) administratorem, danych osobowych  jest Aquatex Sp. z o.o.
 • Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 • Aquatex Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta na potrzeby realizacji zamówienia udostępniając je takim podmiotom jak firmy kurierskie i operatorzy płatności.
 • Aquatex Sp. z o.o. za zgodą Klienta przetwarza i udostępnia osobom trzecim dane klienta.
 • Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Sklepu. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • Klient zapisując się na newsletter Sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 • Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera.
Towary, zdjęcia, opisy
 • Wszystkie informacje dotyczące towarów udostępnionych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa , są jedynie zaproszeniem do rokowań.
 • Opisy, zdjęcia, rysunki towarów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu nie ma to jednak wpływu na jakość i właściwość towaru.
 • Towary promocyjne i wyprzedażowe Sklepu są dostępne w ilości ograniczonej.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych towarów, w szczególności tych, które nie są już dostępne u producentów lub dostawów firmy Aquatex.
Ceny, płatności
 • Ceny podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN), równolegle podawane są ceny netto i brutto towaru.
 • Cena nie zawiera opłat za dostarczenie towaru do Klienta.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany te mogą wynikać z sytuacji rynkowej, wahań kursów lub innych czynników.
 • Akceptujemy płatność gotówką, za pobraniem, przedpłatą, przelewem bankowym, e-przelewem na rachunek bankowy.
Zamówienia
 • Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji sklepu internetowego, mailem, faksem lub listownie.
 • Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu.
 • Okres realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru i wynosi od 24 godzin do 5 dni roboczych. Dla pewnej grupy elementów czas dostawy może być dłuższy, ale o tym fakcie firma Aquatex jest zobowiązana powiadomić klienta.
 • Na wszystkie zakupione w sklepie produkty wystawiamy fakturę VAT lub Paragom.
Dostawa
 • Zamówione w Sklepie towary dostarczane są pod wskazany adres przez firmę kurierską, Pocztę Polską i Paczkomaty InPost.
 • Koszt dostaw określony jest w zakładce "Wysyłka".
Reklamacje
 • Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej (listownie, faksem lub mailem).
 • Reklamacja musi zawierać przyczynę reklamacji oraz kopię dokumentu zakupu. Po zbadaniu jej i uznaniu zasadności możliwy jest zwrot pieniędzy lub wymiana towaru na pozbawiony od wad.
 • Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać za pomocą przesyłki bez pobrania i po wcześniejszym uzgodnieniu z naszym pracownikiem.
 • Za dostarczenie wadliwych produktów odpowiedzialność firmy Aquatex ogranicza się do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej za niego kwoty.
 • Reklamacje ilościowe i inne niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
Siła wyższa

Wyniku zaistnienia okoliczności,których nie można było przewidzieć, takich jak klęski żywiołowe, zamieszki, ograniczenia w handlu, niekorzystne zamiany prawne, które ograniczają lub uniemożliwiają wywiązanie się przez Aquatex  z przyjętych zobowiązań, firma Aquatex  zwolniona jest z zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie na czas trwania tych okoliczności. 

Potrzebuję rady?

Jeśli trudno ci dokonać wyboru, napisz do nas e-mail.

Zadaj pytanie

Pomóż znaleźć?

Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukałeś, skorzystaj z wyszukiwania w sklepie.

NOWOŚCI 2019

Bieżące aktualizacje do obejrzenie w naszym sklepie!

SPRAWDŹ AKTUALNOŚCI